Merenje temperature izduvnih gasova

Looije Agro Technics B.V. ima specijalno kalibrisane sisteme koji se koriste za testiranje odvodnog sistema kotla ili kogeneracionog modula i tako dobijate precizan uvid u funkcionisanje ovih sistema. Ako sumnjate u rad vašeg kotla ili kogeneracionog modula, onda je naša jasna i nezavisna analiza i izveštaj upravo ono što vam je potrebno. Kako Looije Agro Technics B.V. ne zavisi ni od dobavljača niti od drugih kompanija, uvek se možete osloniti na nas ako želite 100% stručan i objektivan savet.Specijalne merne instrumente za testiranje i naša stručna znanja uvek kombinujemo zajedno u cilju najbolje provere rada vaše opreme. Od nas dobijate detaljni izveštaj vezan za rad vaše opreme. Zbog svoje stručnosti i neodvisnosti, Looije Agro Technics B.V. je često pozvan od strane raznih klijenata da kao spoljni savetnik daje savete i rešava sporove.