Izveštaji

Looije Agro Technics je nezavisna agencija koja ima ogromno tehničko i stručno znanje i iskustvo. Upravo naša nezavisnost u kombinaciji sa našim tehničkim “know-how-om” oduševljava naše klijente.

Bilo da se radi o studiji izvodljivosti, kalkulaciji profita i eksploatacije, tehničkim studijama ili drgim procenama, naši stručnjaci će svoj posao obaviti maksimalno profesionalno.

U okviru menija sa desne strane možete da vidite listu usluga koje pružamo.