Adaptacija već postojeće kompanije

Kada se radi o prilagođavanju ili adaptaciji već postojeće kompanije na tržištu staklenih bašti, važno je naći dobar balans između trenutne upotrebe, ponovne upotrebe i nove investicije. Kada uradimo detaljan popis i analizu trenutnog stanja, uključujemo vaše želje i mogućnosti i kreiramo jasan plan vaše investicije i njenog potencijalnog maksimalnog profita.

Nakon toga čemo dalje razvijati precizan plan sa svim (pod)opisima. Ove opise proizvoda možemo koristiti za potražnju ponude dobavljača ili drugih poslovnih partnera.