Osnivanje nove kompanije

Osnivanje nove kompanije na tržištu staklenih bašti je specijalistički rad. Raspoloživi prostor mora biti popunjen na najbolji mogući način, optimalno i u okviru jednog dizajna svi aspekti poslovanja i delovanja moraju biti usklađeni. Vaše želje ili zahtevi i vaša vizija čine osnovu. Prostorni plan, pravni zahtevi i drugi propisi, takođe, zahtevi vezani za osiguranja – sve mora se uključi i uskladi, a rezultat je dobro osmišljen dizajna.

Važno: Looije Agro Technics B.V. je nezavisna kompanija. Mi radimo potpuno nezavisno od dobavljača, montera ili drugih igrača na tržištu. Ovo vam garantuje da su vaši interesi za nas zvezda vodilja i epi centar razvoja projekta.

Prilikom oblikovanja kompanije koristimo sva naša znanja iz ove oblasti. Pomažemo vam u svemu – od samog objekta staklene bašte, preko grejanja, vode, konkretnog rada, gradilišta do planiranja, projektovanja i dizajna vaše kompanije i njenih prostorija. Tu smo za vas čak i dok razmatrate i odlučujete o eventualnoj kompletnoj logističkoj automatizaciji procesa rada vaše kompanije (roboti, mašine). I taj aspekat je naravno neophodan kako bi se došlo do odličnog plana. Naši stručnjaci iz Looije Agro Technics B.V. znaju svoj posao i potpuno su u toku sa svim novostima i specifičnostima ovog tržišta, tako da će to pretopiti u optimalni dizajn vaše kompanije. Kombinacija svih naših znanja pozitivno doprinosi vašem celokupnom planu i garantuje da vaš projekat zaista zaživi.

Kada u konsultaciji sa vama odobrimo celokupan plan, mi ćemo razviti detaljniji, precizan plan sa svim (pod)opisima, tako da se plan može koristiti za tendere vezane za dobavljače ili druge partnere sa kojima želite da radite. Pogledajte takođe naše “kupovne smernice” 

Uvek slušamo sve vaše želje i integrišemo ih u sam plan.Tek u kasnijoj fazi, ako tako vi želite, kontaktiramo i uključujemo i druge dobavljače i poslovne partnere, koje sami birate odnosno birate ih u sklopu tendera.

Naravno, uvek u dalji projekat možete da uključite stručnjake iz Looije Agro Technics B.V., recimo za novogradnju, jer čim radimo na vašem projektu u celosti kao integrisana ekipa, onda nastupaju sinergije i plod našeg rada je zaista najbolji. Zbog toga je slogan Looije Agro Technics B.V.-ja: “Najstručnije i kompletno”.