Obračun vezan za korišćenje kogeneracionog modula

Od kad je energetsko tržište liberalizovano, moguća je upotreba sopstvenog kogeneracionog modula, što se pokazalo za jako dobar izbor mnogih kompanija koje se bave staklenim baštama. Ovaj sistem zadovoljava njihove enrgetske potrebe i doprinosti efikasnoti zbog recikliranja energije. Looije Agro Technics B.V. tim energetskih stručnjaka će vrlo rado i za vas pripremiti analizu vaše specifične situacije.Prilikom kupovine kogeneracionog modula nije bitna samo investicija, već i ekonomičnost. Mi smo razvili specijalan model simulacije koji računa isplativost kogeneracionog modula. U naš izveštaj su uključeni troškovi ulaganja u kogeneracioni modul, mrežne konekcije i svi ostali troškovi. U analzu su uključene i moguće subvencije, cene energije i sve druge kalkulacije koje utiču na analizu efektivnosti troškova.Na osnovu vaše prethodne potrošnje, planirane proizvodnje i drugih podataka, mi ćemo utvrditi kakav kogeneracion modul je za vas idealan. Naši energetski stručnjaci iz Looije Agro Technics B.V. mogu za vašu banku ili za vašeg investitora da pripreme i finansijske kalkulacije i proračune.