In het vruchtbare gebied van West-Brabant, op de grens tussen zand- en kleigrond, beschikt De Kruidenaer in Etten-Leur over ruim 25 hectare waar verse kruiden in kassen én volle grond worden geteeld.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van moderne teelttechnieken. De Kruidenaer is continu bezig om de teeltomstandigheden en technieken te verbeteren, waarbij duurzaamheid een belangrijke pijler is. Een groot deel van de kruiden wordt hierbij op water geteeld.

Het telen van kruiden op water heeft grote voordelen ten opzichte van traditioneel telen: minder waterverbruik, meststoffen en substraat. Voor dit vernieuwende idee ontving De Kruidenaer in 2015 de ZLTO Initiatief Publieksprijs.