De oude kassen van de afdeling Proeftuin en Genenbank van de faculteit NWI voldeden niet meer aan de hedendaagse eisen voor een dergelijke onderzoeksfaculteit

In opdracht van het vastgoedbedrijf van de Radboud University begeleidde Looije Agro Technics het volledige ontwerp, de voorbereiding, aankoopfase en bouw van een nieuwe onderzoekskas met een oppervlakte van circa 3000 m2. Deze onderzoeksfaciliteit wordt gebruikt door de afdeling Proeftuin en Genenbank, onderdeel van de faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde & Informatica. Het nieuwe kassencomplex beoogt een prettige en inspirerende omgeving te zijn waar studenten en medewerkers graag  verblijven en zo een positieve bijdrage kunnen leveren aan wetenschappelijk onderzoek. Voor medewerkers en studenten is het nieuwe kassencomplex iets om trots op te zijn omdat het staat voor modern ecologisch en fysiologisch plantenonderzoek.

Het ontwerp kenmerkt zich door een aantal bijzondere elementen die bepaald ongewoon zijn in een tuinbouwkas. De door de opdrachtgever gewenste bijkomende ruimtes voor onderzoekers en studenten, werden volledig geïntegreerd in de tuinbouwkas. Dit werd bereikt door deze ruimtes in één volume onder te brengen, dat in zijn geheel als een staafvormig element haaks op de oriëntatie van de tuinbouwkas werd geplaatst. Dit leidde tot een fraai en sterk ontwerp, waarin diverse uitdagingen opgelost dienden te worden om de zeer specifieke bouwwijze van een tuinbouwkas en het bouwkundige deel met elkaar te integreren.