In het Zeeuwste Westdorpe ligt één van de meest duurzame glastuinbouwgebieden van Nederland. Op een kavel van ruim 30 hectare teelt de familie Van Adrichem inmmidels op 20 hectares tomaten.

De kassen worden verwarmd door restwarme van de nabijgelegen Yara meststoffenfabriek. Ook de CO2, een bijproduct van Yara wordt aan de tuinders geleverd.

Looije Agro Technics is trotse partner van de familie Van Adrichem waar het gaat om nieuwbouwplannen. De kwekerij omvat voorts een kantoorgebouw, een loods en warmteopslagtanks. De foto toont de 1e bouwfase van 9 ha.