Looije Agro Technics B.V. je nezavisna, specijalizovana agencija za savetovanje na području agronomije i staklenika odnosno staklenih bašti, čija osnovna delatnost obuhvata sledeće:

• studije izvodljivosti i prognoze troškova
• dizajn firme i kupovne smernice
• savete o opštem upravljanju i organizaciji
• savetovanje u vezi sa svim relevantnim zakonima i propisima
• konsalting vezan za kompletno upravljanje i kontrolu izgradnje staklenika
• saveti vezani za kupovinu relevantne opreme
• savetovanje na temu razvoja tržišta staklenih bašti i
• konsalting vezan za energetiku

Još od 1997. godine uspešno praktično savetujemo različite kompanije i zadruge iz domena staklenih bašti i baštovanstva. Takođe, naše savete traže i vladine agencije kao i druge organizacije i oslanjaju se na naše nezavisne hortikulturne stručnosti i znanja, mada je naša kompanija pre svega orijentisana na same proizvođače.

Širok spektar naših vrhunskih usluga je u skladu sa našim sloganom: “Najstručnije i kompletno”.

Looije Agro Technics B.V. između ostalih posluje i u sledećim državama: Holandiji, Belgiji, Austriji, Nemačkoj, Švajcerskoj, Sloveniji, Mađarskoj, Španiji i Kanadi.

Da li možemo da vam pomognemo? Pretražite naš sajt da dobijete bolju sliku o tome šta sve radimo.